Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
福佑宮沿革
本宮原址在石牌磺溪北岸,蘭雅橋西畔,百餘年前,「磺溪」水流洶湧,颱風季節常氾濫成災,造成農作物歉收等禍害使居民生活困苦。
C360 2013 04 27 11 42 55 098「蘭雅橋」是石牌與蘭雅間往來必經要道,當時來往商旅行人,絡繹不絕。橋畔有數棵枝茂葉盛大榕樹,是往來商旅人避到歇腳休憩之處。據傳,有一次在溪流氾濫之後,商旅行人發現大榕樹盤根間,竟露出一塊形似人狀奇石,色澤光彩明潤,故見者一傳十、十傳百,大家莫不稱奇,皆恭稱「土地公石」,開始焚香膜拜起來。
 從此神蹟發顯,磺溪水流雖仍然洶湧,但不再氾濫,農田作物收成轉豐,商業亦趨昌盛。更奇怪的是每逢氣候遽變之前,「土地公石」上之色澤都會奇蹟般的改變,彷彿警告世人要提高警覺。地方父老感念其靈異,遂用石塊砌一小廟奉祀,取名「福佑」,感念福德正神默佑之功。此乃本宮之由來。但當時頻傳之靈顯事蹟,只有世代口傳至今未作記載,今甚難考據矣!
C360 2013 04 27 09 33 01 824地方善信復鑒原宮過於窄小,不敷使用,又於民國六十三年歲次甲寅年孟夏,推請謝義德為主任委員,何金養為總幹事,雷雲峪為顧問,另聘何秋水、何進興、劉清泉、謝天合、羅英哲為委員,共同募款擴建為九坪餘大,至此本宮規模益彰香火更加鼎盛。
C360 2013 04 27 09 07 59 148信眾感念庇佑有加,遠近咸來朝拜。迨民國七十二年歲次癸亥年荔月,適值政府辦理磺溪整治工程,需要徵用廟址。承熱心善信奔走,旋組成「重建委員會」,經委員:何文華、何玉銘、何民恭、何金養、何喜男、何雅誦、賴建邦、賴應力、賴騰和、吳讚成、石德義、宋順益、謝義德、蕭溪壽、簡德隆、劉清泉等,共同推舉黃金池為主任委員,何進興為副主任委員,謝廷龍為總幹事,何玉棋為總務,並聘請雷雲峪為工程顧問,積極推動建廟事宜。且為昭慎重,乃向福德正神擲茭卜擇今址及座向遷建之。繼發動信眾捐資,共襄盛舉,工程進行歷一載餘,興建正殿二十五坪,拜亭六十餘坪、廁室及前廊廟埕數百坪,擇於同年十月十九日吉時安座。越年歲次甲子年仲冬裝修始陸續竣事,耗資六百餘萬元,本宮至此始益堂皇壯觀矣。